حمیدرضا جانباز مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک و صنایع گفت: سالانه بیش از ۸۱ میلیارد متر مکعب آب برای بخش کشاورزی استفاده می‌شود.

او با بیان اینکه راندمان آبیاری در داخل مزارع کشور به طور متوسط ۴۹ درصد است افزود: میزان آب مصرفی هر هکتار به طور متوسط در کشور ما ۹ هزار و ۳۹۰ مترمکعب است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی افزود: طبق مطالعات صورت گرفته توسط جاماب در سال ۶۵، هرهکتار از اراضی و باغات آبی کشور به طور میانگین به ۴۶۰۰ مترمکعب آب نیاز دارند؛ بنابراین می‌توان گفت که راندمان آبیاری در داخل مزارع کشور به طور متوسط ۴۹ درصد است.

او در ادامه خاطرنشان کرد: با اجرای آبیاری بارانی ۷۱ درصد و آبیاری قطره‌ای ۹۲درصد راندمان مصرف آب دارد و مانع از هدر رفت آب در بخش کشاورزی می‌شود.

جانباز از برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه تولید سبزیجات و سبزیجات در گلخانه‌ها خبر داد و گفت: باید کل تولیدات سبزی و کیفیات کشور در گلخانه‌ها تولید شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ما هم اکنون بیش از ۲میلیون هکتار اجرای آبیاری نوین در اراضی کشاورز کشور داریم و به کشاورزان برای اجرای آبیاری نوین ۸۵ درصد هزینه‌ها را دولت پرداخت می‌کند و بقیه را کشاورز باید پرداخت کند.