معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان گفت: محققان این مرکز هم اکنون ۱۱۴ طرح پژوهشی و تحقیقاتی ملی و استانی را پیگیری و در دست اجرا دارند.

ابراهیم روحی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: طرح های تحقیقاتی این مرکز در زیر بخش‌های مختلف کشاورزی شامل اصلاح بذر، منابع طبیعی، گیاه پزشکی، علوم دامی و دامپزشکی، آبخیزداری، آب و خاک، اقتصادی و اجتماعی است.

وی اضافه کرد: برخی از این طرح ها در گستره شرایط جغرافیایی ملی، استانی، مستقل و غیر مستقل و سفارشی از جانب دستگاه‌های اجرایی برای افزایش راندمان تولیدات بخش کشاورزی در حال اجرا است.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان افزود: امسال هفت یافته تحقیقاتی در حوزه های زراعی از سوی این مرکز معرفی شده که ارقام زراعی ویژه مناطق سرد معتدل و از عملکرد بالا و مقاومت بیشتری نسبت به خشکسالی و سرما نسبت به ارقام کشت شده قبلی دارند.

روحی یادآور شد: چهار مورد از این ارقام در بخش گندم دیم، ۲ مورد جوی دیم و یک مورد ماشک علوفه است که ویژه مناطق سرد و معتدل است.

نخستین واحد و هسته تحقیقاتی در بخش کشاورزی کردستان در سال ۱۳۴۳ با عنوان اداره اصلاح و تهیه نهال و بذر تاسیس شد و این مرکز سال ۱۳۹۴ با عنوان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان کار خود را ادامه داد.

هم اکنون حدود ۴۰ محقق و پژوهشگر در جمع نیروی انسانی این مرکز مشغول فعالیت هستند که ۲۱ تن از آنان عضو هیات علمی هستند.

اجرای بیش از ۷۰۰ طرح تحقیقاتی از جمله فعالیت های این مرکز در ۱۴ سال گذشته است که در نتیجه این تلاش ها حدود ۲۱۰ یافته و دستاورد تحقیقاتی کاربردی، بیش از یک هزار مقاله علمی انگلیسی و فارسی ارائه و ۱۳ جلد کتاب نیز منتشر شده است.

در حال حاضر این مرکز با بهره مندی از چهار بخش تحقیقاتی زراعی-باغی، منابع طبیعی، علوم دامی و آبخیز داری، سه واحد تحقیقات اقتصادی-اجتماعی، کنترل و گواهی بذور نهال و اطلاع رانی، سه ایستگاه تحقیقاتیی، ۲ پایگاه تحقیقاتی و سه آزمایشگاه تخصصی در امرو تحقیقات و اموزش کشاوری فعالیت می کنند.